SCIOS contract

Voordelen van een SCIOS-contract
Naast dat u als eigenaar van een pand met een stookinstallatie van meer dan 100 kW verplicht bent om te voldoen aan bepaalde keuringseisen, brengt het regelmatig keuren en onderhouden van uw installaties ook voordelen met zich mee.

1. Lagere stookkosten
Een slecht functionerende stookinstallatie verbruikt meer energie. Door een minder goede verbranding wordt niet de maximale warmte uit de brandstof gehaald. Daarnaast zorgt vervuiling van de warmtewisselaar voor onnodig brandstofverbruik, met hogere energiekosten tot gevolg. Regelmatige inspectie en onderhoud van de stookinstallatie is daarom lonend.

2. Minder storingen
Een verstopt rookgasafvoersysteem en verstopte ventilatiekanalen; het zijn veelvoorkomende oorzaken van storingen. Door periodieke inspectie en onderhoud voorkomt u niet alleen dergelijke storingen, maar ook geluidsoverlast en slijtage. Een slecht werkende stookinstallatie veroorzaakt namelijk lawaai en bovendien slijt de installatie sneller, waardoor de levensduur aanzienlijk korter wordt. Door uw stookinstallatie op tijd te laten controleren door onze servicetechnici, voorkomt u onnodige storingen en kosten.

3. Minder uitstoot
Het op een juiste manier afstellen en regelmatig controleren van een stookinstallatie zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen. De schadelijke stoffen die worden uitgestoten door een installatie die niet goed is afgesteld, dragen bij aan de vergroting van het broeikaseffect. Strijd, samen met Energie Service Friesland, tegen het broeikaseffect en laat uw stookinstallatie periodiek controleren.

4. Hoger rendement
Meer rendement uit uw installatie halen? Met een SCIOS-contract bij Energie Service Friesland realiseert u dat op alle fronten. Wij zorgen ervoor dat uw energierekening omlaag gaat, dat u minder last hebt van storingen en daardoor geen onproductieve uren draait. Bovendien is het beter voor het milieu en is de veiligheid voor u, uw medewerkers en de omwonenden beter gewaarborgd.

SCIOS-contract
Energie Service Friesland biedt u de mogelijkheid om een SCIOS-contract af te sluiten voor grotere installaties. Uw installatie wordt dan periodiek gecontroleerd en onderhouden. U kunt een SCIOS-contract afsluiten voor inspectie en onderhoud één keer in het jaar of eens per twee jaar.

Eerste Bijzondere Inspectie
Voor alle stookinstallaties met een totaal vermogen van 100 kW of meer is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) verplicht. Aan de hand van een checklist inspecteert een gecertificeerde SCIOS-inspecteur de stookruimte en -installatie. Bovendien controleert de inspecteur of de installatie voldoet aan de veiligheid- en milieueisen en legt hij de bevindingen vast in een basisverslag.

SCIOS-rapport
Het stookrapport (ook wel SCIOS-rapport) is een belangrijk document. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen en bij calamiteiten aan de eisen van de verzekering. Na iedere controle wordt het rapport bijgewerkt en dient het rapport als naslagwerk bij eventuele storingen.

SCIOS check
Wilt u weten of uw stookruimte en stookinstallatie voldoen aan de SCIOS-normen? Maak dan een gratis vrijblijvende eerste afspraak met een van onze SCIOS gecertificeerde medewerkers voor een eerste check. Geeft u daarna opdracht voor inspectie, dan maakt de inspecteur een afspraak met u voor een Eerste Bijzondere Inspectie. Na deze inspectie kunt u beslissen of u een SCIOS-contract bij Energie Service Friesland afsluit.

De kosten van een SCIOS-contract zijn afhankelijk van de grootte van de stookinstallatie. Na het eerste vrijblijvende bezoek maakt onze inspecteur een gespecificeerde offerte voor uw installatie.

Start typing and press Enter to search