Wat houdt een CV-ketelcheck in?

Het is belangrijk om te weten of uw huidige CV-ketel zuinig maar vooral veilig draait. Om hierachter te komen checkt onze servicemonteur uw CV-ketel op onderstaande punten:

 • Rookgasmeting:
  – via deze meting kunnen we aflezen of het toestel met de juiste gas-/luchtverhouding brandt.
  – we constateren direct het koolmonoxidegehalte.
  – de temperatuur van het rookgas wordt gemeten omdat dit wat zegt over de toestand van de wisselaar.
 • Conditie ontsteek-/ionisatiepen:
  – door het frequente aanslaan van het toestel bij warmwater of CV gebruik kan deze pen slijten. Indien de pen slijt kan met name de onsteking net ergens anders dan gebruikelijk plaatsvinden. Hierdoor kan een licht explosieve onsteking ontstaan. Een ontstekingspen wordt meerdere malen per toestelleven vervangen.
 • Visuele inspectie rookgasafvoer:
  – voor een juiste afvoer van de verbrandingsrestanten dient de rookgasafvoer in goede conditie te zijn. Geen lekkages bij verbindingen (pakkingen) en niet de mogelijkheid om uit elkaar te vallen. Tegenwoordig worden er scherpere eisen gesteld aan de ophanging en conditie van de rookgasafvoer.
 • Aanwezigheid lekkage in toestel:
  – Controle diverse pakkingen en aansluitingen in het toestel. Door het verwarmen en afkoelen van het toestel zetten de materialen uit en krimpen vervolgens weer, wat kans geeft op lekkage bij aansluitingen.
 • Controle veiligheden:
  – In het toestel zitten een aantal veiligheden die dienen te reageren wanneer er iets mis dreigt te gaan in het verwarmingsproces. Het komt wel eens voor dat dit niet gebeurd en daarom is regelmatig controle noodzakelijk.
 • Gasaansluitleiding:
  – dit is het stukje gasleiding tussen de gaskraan van het toestel en het gasblok in het toestel. Met de controle worden eventuele kleine gaslekkages in dit stukje leiding opgespoord.
  LET OP: dit zegt niets over het gasleidinggedeelte vanaf de afsluiter bij de gasmeter tot aan de gaskraan van het toestel. Dit is de zogenaamde binnenleiding. Controle van dit stuk leiding valt niet onder de ketelcheck.
 • Riolering:
  – een HR-ketel condenseert. Dit condenswater dient te worden afgevoerd. Dit gebeurt via het syfon van de ketel. Bij een onderhoudsbeurt moet deze ook worden schoongemaakt. De syfon zit aangesloten op de afvoerinstallatie van de woning. Regelmatig verstopt het stukje vanaf het syfon (buiten de ketel). Het is goed om dit stukje regelmatig door te spoelen. Dit om waterschade door overloop te voorkomen.
 • Foto toestel type met serienummer:
  – voor het vervangen van onderdelen is het juiste type van belang. Wanneer de fabrikant ingeschakeld moet worden is een serienummer nodig.
 • Leeftijd toestel:
  – De gemiddelde levensduur van een toestel is 12 tot 15 jaar. Het is verstandig om vooraf een advies met prijs te hebben liggen alvorens men het toestel vervangt. Wachten tot het toestel niet meer reparabel is, zorgt voor overhaaste beslissingen. Daardoor worden de duurzame maatregelen niet meegenomen. Een goede voorbereiding bevelen wij aan.

Start typing and press Enter to search